Palang các loại

Palang các loại gồm palang điện và palang kéo tay. Palang các loại còn phân ra palang xích, palang cáp, palang cũ, palang mới

...