Dầm biên cầu trục

Dầm biên cầu trục được nhập khẩu hoặc gia công bởi Công ty Tuấn Đạt có chất lượng ổn định. Dầm biên cầu trục thường là bộ có 2 khung dầm và 4 bánh xe.

...